ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Πιστεύουμε ότι η καταναγκαστική εργασία σε οποιαδήποτε μορφή της δεν έχει θέση στις επιχειρήσεις μας ή στις αλυσίδες εφοδιασμού μας, καθώς επίσης ότι οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συνεργαστούν για να σημειώσουν πρόοδο σε αυτό το πολύπλοκο ζήτημα. Η δήλωσή μας σχετικά με τον Νόμο περί Σύγχρονης Δουλείας αναφέρει λεπτομερώς τις προσπάθειές μας για αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, τα οποία αποτελούν πυλώνες της παγκόσμιας στρατηγικής και των προγραμμάτων μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Διαβάστε τη Δήλωσή μας για το 2018 σχετικά με τον Νόμο περί Σύγχρονης δουλείας

Νόμος περί Σύγχρονης δουλείας Thumbnail_2018.png

 

Διαβάστε τη Δήλωσή μας για το 2017 σχετικά με τον Νόμο περί Σύγχρονης δουλείας

Νόμος περί Σύγχρονης δουλείας Thumbnail_2017.png

 

Διαβάστε τη Δήλωσή μας για το 2016 σχετικά με τον Νόμο περί Σύγχρονης δουλείας

Νόμος περί Σύγχρονης δουλείας Thumbnail_2016.png