Υγιής πλανήτης

Κατανοούμε ότι έχουμε μια ευθύνη — και μια ευκαιρία — να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τον αντίκτυπό μας στους ανθρώπους και στον πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο, επιτυγχάνοντας τον στόχο μας για αποστολή μηδενικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής από τις εγκαταστάσεις μας. Μειώνουμε επίσης τις άμεσες εκπομπές μας αερίων του θερμοκηπίου μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούμε σημαντικά βήματα για μείωση τροφικών και άλλων αποβλήτων και στις 126 εγκαταστάσεις παραγωγής μας σε όλο τον κόσμο.

Ακόμη και καθώς συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της άμεσης λειτουργίας μας, συνειδητοποιούμε ότι το μερίδιο του λέοντος στον αντίκτυπο που έχουμε στον πλανήτη προέρχεται από την εκτεταμένη αλυσίδα εφοδιασμού μας. Για παράδειγμα, περίπου τα τρία τέταρτα των εκπομπών μας αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται από τις γεωργικές πρακτικές και την αλλαγή της χρήσης γης που σχετίζεται με την καλλιέργεια των συστατικών που χρειαζόμαστε για να παρασκευάσουμε τα προϊόντα μας. Οι μηχανές που κινούν τις παγκόσμιες επιχειρήσεις — οι αλυσίδες εφοδιασμού μας — είναι χαλασμένες και προσπαθούμε να τις μετασχηματίσουμε.
 
Έπειτα από λεπτομερή αξιολόγηση της χρήσης πόρων μας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας (από τα αγροκτήματα μέχρι τα εργοστάσια και τα οικογενειακά τραπέζια), έχουμε πλέον καλύτερη κατανόηση του αποτυπώματός μας στον πλανήτη, ειδικά για το πώς επηρεάζουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητές μας την κλιματική αλλαγή και τη χρήση της γης. Και έχουμε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, τόσο εσωτερικά όσο και μέσω συμμετοχής σε προγράμματα όπως το Champions 12.3, το οποίο στοχεύει σε επίσπευση της προόδου προς επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η επιστήμη είναι σαφής κι έτσι έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους στη δράση για το κλίμα, τη διαχείριση της γης και τη διαχείριση υδάτινων πόρων, ώστε να συμβάλουμε στην επίτευξη του οράματός μας για έναν υγιή πλανήτη και υγιείς ανθρώπους. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα σε βασικές αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών — κακάο, ρύζι και δυόσμο (για τα οποία μιλάμε περισσότερο), σε συνδυασμό με το φοινικέλαιο, το βόειο κρέας, τον χαρτοπολτό και το χαρτί, τη σόγια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα — σε όλο τον κόσμο.

Mars relying on solar panels for energy use.

Δράση για το κλίμα

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τους ανθρώπους έχουν αλλάξει τη σύνθεση της ατμόσφαιράς μας και άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να βιώνουν τα αποτελέσματα, από τις αυξημένες μέσες και ακραίες θερμοκρασίες, τις μεταβολές στα μοτίβα βροχοπτώσεων, μέχρι τις πιο σοβαρές και λιγότερο προβλέψιμες καταιγίδες.

Η επιστήμη υποστηρίζει πως για να αποφύγουμε τις πιο τρομερές συνέπειες, πρέπει να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από το όριο των 2 βαθμών Κελσίου που αναφέρεται στη Διεθνή συνθήκη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Για να πετύχουμε αυτό που μας αναλογεί θέσαμε στόχο να μειώσουμε τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην αλυσίδα αξίας μας κατά 27% μέχρι το 2025 και 67% μέχρι το 2050 (από τα επίπεδα του 2015).

Healthy Planet - 3a

Διαχείριση υδάτινων πόρων

Η λειψυδρία επηρεάζει το 40% των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο και το ποσοστό αυτό μόνο θα ανεβαίνει καθώς θα αυξάνει ο πληθυσμός. Η γεωργία έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση νερού, οπότε για να διαχειριστούμε αυτό τον κρίσιμο πόρο με βιώσιμο τρόπο, πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι καλλιεργείται στις αλυσίδες εφοδιασμού μας, στον τρόπο με τον οποίο καλλιεργείται, καθώς και στο πού καλλιεργείται.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Χρήση της γης

Βασιζόμαστε καθημερινά σε καλλιεργητές σε όλο τον κόσμο για πρώτες ύλες όπως ρύζι, κακάο και βανίλια. Κατά τη διάρκεια εκατοντάδων ετών, οι γεωργικές καινοτομίες συνέβαλαν στην αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργητών ώστε να βοηθήσουν στη σίτιση του αυξανόμενου πληθυσμού της γης, ωστόσο ταυτόχρονα η πρόοδος αυτή εμφάνισε νέες προκλήσεις για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της υποβαθμισμένης ποιότητας του εδάφους, της απορροής λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων, και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν σήμερα δράση για την προστασία της γης για μελλοντική παραγωγική χρήση και διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. 

Διαφάνεια και μέτρηση

Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε πολιτικές, θέσεις και σχέδια δράσης για να βοηθήσουμε στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητάς μας για τα πάντα, από την ανανεώσιμη ενέργεια και την αποδάσωση μέχρι τη χρήση νερού.

Worker documenting recycled packaging

Βιώσιμη συσκευασία

Η συσκευασία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των προϊόντων της Mars, από τη διατήρηση της ασφάλειας των προϊόντων κατά τη μεταφορά και τη διατήρηση της φρεσκάδας μέχρι το να ξεχωρίζουν οι μάρκες μας. Η Mars κατανοεί τη σημασία της συσκευασίας, γι' αυτό σκοπεύουμε να χρησιμοποιούμε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες μέχρι το 2025.

Για να επιτύχουμε τον στόχο μας, θα αλλάξουμε κάτι περισσότερο από τη φυσική συσκευασία. Η Mars θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να απορρίπτουν τη συσκευασία τους με υπευθυνότητα. Επιπρόσθετα, θα εργαστούμε για να αλλάξουμε τις υποδομές ανακύκλωσης, με ανάπτυξη μιας μονάδας διαλογής πλαστικών για κατάλληλη ανακύκλωση πάνω από το 90% του πλαστικού μετά τη χρήση.