Man standing in trees
Eyebrow
Υγιής πλανήτης
Heading
Διαχείριση της γης μας για τις επόμενες γενιές
Subheading
Διατήρηση των φυσικών πόρων

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η μεγαλύτερη, πιο αποδοτική γεωργία συνέβαλε στη βελτίωση των αποδόσεων βασικών καλλιεργειών, για να τροφοδοτήσει έναν αυξανόμενο πληθυσμό, γεγονός που ενίσχυσε επίσης τα γεωργικά εισοδήματα. Ταυτόχρονα όμως, η γεωργία αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η μείωση της ποιότητας του εδάφους, τις απορροές των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, καθώς και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν σήμερα δράση για την προστασία της γης για τις μελλοντικές γενιές, για χρήση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων.   

Οι τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις αναφέρουν ότι οι καλλιέργειες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% των εδαφών παγκοσμίως. Σήμερα, ο πλανήτης βρίσκεται ακριβώς στο χείλος αυτού του ορίου, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πλέον στόχος μας ως μέρος του σχεδίου μας  Sustainable In A Generation Plan να διατηρήσουμε το σύνολο αυτό σταθερό στη γη που σχετίζεται με την αλυσίδα αξίας μας.  

Συνεργασία με τους συνεργάτες της αλυσίδας εφοδιασμού για ενίσχυση της παραγωγής 

Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στην αλυσίδα εφοδιασμού για να ενισχύσουμε τη γεωργική παραγωγή χωρίς να επεκτείνουμε το συνολικό αποτύπωμά μας στην γη. Αυτό σημαίνει επικέντρωση σε αποδοτική, βιώσιμη χρήση της γης, καθώς και αποκατάσταση υποβαθμισμένης γης. Βλέπουμε πως υπάρχει σημαντική ευκαιρία. Πάρτε ως παράδειγμα το κακάο. Αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του αποτυπώματος γης μας και έχει τη δυνατότητα να τριπλασιάσει τις αποδόσεις. Η αύξηση της απόδοσης θα  μας βοηθήσει να  διατηρήσουμε σταθερό το αποτύπωμά μας στην γη, ακόμα και όταν η επιχείρησή μας συνεχίζει να αναπτύσσεται. 

Πολιτικές για χρήση της γης 

Ένας σημαντικός περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος της επιχείρησής μας είναι η ποσότητα γης που απαιτείται για την παραγωγή των πρώτων υλών για τα προϊόντα μας. Αν και δεν ελέγχουμε τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις περιοχές που μας προμηθεύουν, αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της διασφάλισης ότι οι περιοχές αυτές δεν επεκτείνονται πέρα από ένα ασφαλές όριο γεωργικής γης. Αυτό είναι καίριο για την υγεία του πλανήτη μας και την ευημερία των γεωργικών κοινοτήτων. Μάθετε περισσότερα από τη Δήλωση θέσης χρήσης της γης

Περαιτέρω προσπάθειες 

Πέραν της διαχείρισης γης, κάνουμε τα εξής:

  • Μόχλευση της επιστήμης για βελτίωση των παραγωγικών διεργασιών και αύξηση των υγιών σοδειών σε υφιστάμενη καλλιεργούμενη γη. Το 2010, με τους συνεργάτες της IBM και το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, δημοσιεύσαμε την προκαταρκτική εκδοχή του γονιδιώματος κακάο, το πρώτο βήμα για προώθηση των δυνατοτήτων των καλλιεργητών να φυτεύουν πιο εύρωστα, υψηλότερης απόδοσης, αλλά και ανθεκτικά στην ξηρασία και σε ασθένειες δένδρα.  
  • Εστιάζουμε στην αειφορία του κακάο , συμμετέχοντας στην Πρωτοβουλία Κακάο & Δάση, συνεργαζόμενοι με άλλες εταιρείες για την αντιμετώπιση της απώλειας δασών που συνδέεται με την παραγωγή κακάο. Τον Νοέμβριο του 2017, προσυπογράψαμε τη δέσμευση της Πρωτοβουλίας Κακάο & Δάση για τερματισμό της αποδάσωσης και για την αποκατάσταση των δασών, ξεκινώντας από την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, τους κύριους παραγωγούς κακάο στον κόσμο. Μάθετε περισσότερα στην Προσέγγισή μας  για το κακάο και τα δάση
  • Αξιολογούμε τις επιπτώσεις μας δουλεύοντας με προμηθευτές και άλλους εταίρους ώστε να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της χρήσης γης στις αλυσίδες εφοδιασμού μας σε ανθρώπους και τον πλανήτη, καθώς επίσης να προσδιορίσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εργαστούμε από κοινού για βελτίωση αυτών των αποτελεσμάτων.  

Τέλος, με την καλύτερη διαχείριση της γης και την αύξηση της σοδειάς με βιώσιμους τρόπους, μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα το περιβάλλον μας. Μάθετε περισσότερα στη Δήλωση θέσης της δράσης για το κλίμα