Eyebrow
Άνθρωποι σε ευημερία
Heading
Η συνεργασία είναι κρίσιμη για να υπάρξει αλλαγή στην αλυσίδα αξίας του αύριο

Πιστεύουμε ότι η παγκόσμια οικονομία – και οι παγκόσμιες επιχειρήσεις όπως η δική μας – πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για να διασφαλίσουν ότι η εργασία ενδυναμώνει τους ανθρώπους. Πιστεύουμε ότι μπορούμε, και πρέπει, να διαδραματίσουμε έναν ρόλο στην αύξηση των ευκαιριών για να ανπτυχθεί ο κόσμος στους χώρους εργασίας και στις κοινότητες που δραστηριοποιούμαστε. 

Στη Mars, επιδιώκουμε να προάγουμε και να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας. Από τους εργάτες του εργοστασίου στο Σικάγο μέχρι τους καλλιεργητές στην Ακτή Ελεφαντοστού, πιστεύουμε ότι  όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την επιχείρησή μας πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, ισοτιμία και σεβασμό. 

Το έργο μας καθοδηγείται από την παγκόσμια  Πολιτική για τα δικαιώματα του ανθρώπου της Mars, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η παγκόσμια ομάδα μας για τα δικαιώματα του ανθρώπου ασχολείται με όλους τους τομείς της επιχείρησής μας και συμβουλεύεται ανεξάρτητους ειδικούς και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για προώθηση του έργου μας. Η Διευθύνουσα επιτροπή μας για τα δικαιώματα του ανθρώπου, απαρτιζόμενη από ανώτερα διοικητικά στελέχη της Mars, εξετάζει την πρόοδό μας και υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Διοικητικό μας Συμβούλιο.  

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία είναι καίρια για να σημειώσουμε πρόοδο στην αντιμετώπιση πολύπλοκων και συστημικών ζητημάτων που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και κοινότητες για την προώθηση των κοινών στόχων σε όλη την αλυσίδα αξίας μας. 

Το πλαίσιό μας για τα δικαιώματα του ανθρώπου  

Στις 80 χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά, και σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, σημειώνουμε πρόοδο προωθώντας και σεβόμενοι τα δικαιώματα του ανθρώπου—ωστόσο αντιμετωπίζουμε επίσης πολλές προκλήσεις.   

Με βάση τις Κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου, αναπτύξαμε το  Πλαίσιο CARE ως ένα εργαλείο βήμα προς βήμα, για να καθοδηγήσουμε τις αποφάσεις και τις δράσεις μας για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Χρησιμοποιούμε αυτό το πλαίσιο για να δημιουργήσουμε Σχέδια δράσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, για αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών προτεραιότητας, όπως το Σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ανθρώπων στην ταϋλανδέζικη αλυσίδα εφοδιασμού ιχθύων. Το πλαίσιο επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς: 

 • CARE - Δέσμευση σε πολιτικές και πρακτικές και οικοδόμηση διακυβέρνησης και ικανοτήτων. 

 • CARE Αξιολόγηση επιπτώσεων σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, αφουγκραζόμενοι ενεργά τους ανθρώπους. 

 • CARE - Ανταπόκριση καθώς επιδιώκουμε την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των επιπτώσεων σε συνεργασία με τον κλάδο, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών. 

 • CARE - Διαφανής συμμετοχή, διατύπωση των επιτυχιών και των προκλήσεών μας.   

Τα προγράμματά μας για τα δικαιώματα του ανθρώπου περιλαμβάνουν: 

 • Υπεύθυνος χώρος εργασίας: Εργαζόμαστε για τη δημιουργία και τη διατήρηση χώρων εργασίας όπου θα μπορούν να ευημερούν οι 115.000 Associates μας. Αυτό περιλαμβάνει την επιδίωξη να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου γίνονται σεβαστά και πως συναναστρεφόμαστε τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 

 • Ως μέρος αυτού του προγράμματος: 

  • Εκπαιδεύουμε Associates στον παγκόσμιο Οδηγό δεοντολογίας & συμμόρφωσή μας, ο οποίος επεξηγεί τις αξίες και τις προσδοκίες μας για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

  • Εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι Associates έχουν πρόσβαση σε έναν τοπικό Διαμεσολαβητή, στον οποίο μπορούν εμπιστευτικά και ανώνυμα να αναφέρουν θέματα που αφορούν τον χώρο εργασίας. 

  • Παρέχουμε σε ανεξάρτητους ελεγκτές πρόσβαση σε όλους τους χώρους εργασίας μας για αξιολόγηση των επιδόσεών μας αναφορικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και διασφαλίζουμε την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ζητημάτων.  

 • Υπεύθυνη προμήθεια: Θέλουμε να συνεργαζόμαστε με εταίρους που συμμερίζονται την προσέγγισή μας για επιχειρηματική δραστηριοποίηση με βάση τις αρχές. Βασιζόμαστε σε χιλιάδες βασικούς προμηθευτές σε όλο τον κόσμο για να διατηρήσουμε την επιχείρησή μας ακμάζουσα — μας προμηθεύουν με κρίσιμα υλικά, όπως συστατικά για τα προϊόντα μας, καθώς και βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 

  • Το 2011, ξεκινήσαμε τον παγκόσμιο  Κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών και το Πρόγραμμα υπεύθυνων προμηθειών μας. Ο Κώδικάς μας ορίζει τις προσδοκίες για τα δικαιώματα του ανθρώπου από τους βασικούς προμηθευτές μας και από όλους αναμένουμε την τήρηση του Κώδικα. Επιπρόσθετα, απαιτούμε από επίλεκτους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε γεωγραφικές περιοχές ή βιομηχανίες υψηλού κινδύνου για δικαιώματα του ανθρώπου να διενεργούν ανεξάρτητες αξιολογήσεις στους χώρους εργασίας. 

 • Δικαιώματα του ανθρώπου στη βιώσιμη προμήθεια: Επιδιώκουμε να επιτύχουμε τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις εκτεταμένες γεωργικές αλυσίδες εφοδιασμού μας, οι οποίες πέραν των βασικών μας προμηθευτών, φτάνουν μέχρι το επίπεδο αγροκτήματος ή ιχθυοτροφείου. Ορισμένα από τα σοβαρότερα ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου στην αλυσίδα αξίας μας μπορεί να βρίσκονται στα πιο μακρινά άκρα των γεωργικών αλυσίδων εφοδιασμού μας, όπου η επιρροή και η ορατότητά μας είναι συνήθως χαμηλή. Μάθετε περισσότερα από τη Δήλωση θέσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου

Εργαστήκαμε με ειδικούς για να εντοπίσουμε σημαντικά ζητήματα στα δικαιώματα των ανθρώπων που υφίστανται σε όλο τον κλάδο, στις εκτενείς αλυσίδες εφοδιασμού αρκετών βασικών αγροτικών υλικών μας, όπως το κακάο, οι ιχθύες και το φοινικέλαιο. Κατόπιν συζητήσεων με ειδικούς για τα δικαιώματα του ανθρώπου και με διεξοδική ανασκόπηση των δημόσια διαθέσιμων δεδομένων, αναγνωρίσαμε την καταναγκαστική εργασία και την παιδική εργασία ως προβλήματα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν τον πιο σοβαρό κίνδυνο για τους ανθρώπους στις εκτεταμένες αλυσίδες εφοδιασμού μας. Ακόμη και όταν εργαζόμαστε για να προάγουμε τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα και θέτουμε σε προτεραιότητα ενέργειες που αγγίζουν τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. 

Καθώς επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τη φύση, την έκταση και τα βαθύτερα αίτια τόσο αυτών όσο και άλλων ζητημάτων για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού, συνεργαζόμαστε με τρίτους που συμμερίζονται τις αρχές μας, ενώ επενδύουμε επίσης σε κοινές προσπάθειες για επίτευξη των κοινών στόχων μας. Η συνεργασία είναι κρίσιμη για την προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε αυτό το επίπεδο σε εκτεταμένες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς η διαρκής πρόοδος είναι εφικτή μόνο όταν ο κλάδος, η κυβέρνηση, η κοινωνία των πολιτών και οι κοινότητες αναλαμβάνουν δράση. 

Δράση της βιομηχανίας 

Αναλαμβάνουμε δράση  στις επιχειρηματικές και αλυσίδες εφοδιασμού μας για βελτίωση των Αρχών προτεραιότητας της βιομηχανίας του Consumer Goods Forum (CGF) για την καταναγκαστική εργασία. Η Mars ηγήθηκε της ανάπτυξης αυτών των αρχών ως συμπροεδρεύουσα της ομάδας εργασίας της CGF για την καταναγκαστική εργασία, καθώς πιστεύουμε ότι η εστίαση ολόκληρου του κλάδου και η δράση επί του θέματος είναι επειγόντως αναγκαία. Οι Αρχές συνάδουν με την υφιστάμενη προσέγγισή μας για τα δικαιώματα του ανθρώπου στη Mars, και παρέχουν τόσο σε εμάς όσο και σε άλλους την ευκαιρία να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε το έργο μας, καθώς επιδιώκουμε να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε την καταναγκαστική εργασία. Ανυπομονούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας και τις δράσεις μας για να προωθήσουμε την πρόοδο σε αυτό το θέμα μαζί με άλλους στον κλάδο, οι οποίοι συμμερίζονται αυτόν τον στόχο.  

Παγκόσμιος, στρατηγικός εταίρος: Verité 

Είμαστε περήφανοι για την παγκόσμια, στρατηγική σύμπραξή μας με την κορυφαία μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την εργασία, την Verité. Η μακροχρόνια συνεργασία μας στοχεύει σε ενίσχυση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και βελτίωση της ζωής των πλέον ευάλωτων εργαζομένων σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού που σχετίζονται με την επιχείρησή μας. Χρησιμοποιώντας ως βάση την υφιστάμενη στρατηγική μας για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η Verité συμβουλεύει και υποστηρίζει το έργο μας σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τους βασικούς προμηθευτές μας, καθώς επίσης την εκτεταμένη αλυσίδα εφοδιασμού μας. Εργαζόμαστε σε τρεις πυλώνες: δράση, διορατικότητα και διάλογος. Διαβάστε περισσότερα από την ανακοίνωσή μας στο Skoll World Forum.  

Μάθετε περισσότερα για τη συνεργασία μας με τη Verité.