Οι σημερινές δεσμεύσεις για ένα βιώσιμο αύριο

Το σχέδιό μας Sustainable in a Generation Plan καταπιάνεται με βασικά σημεία των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και παρουσιάζει φιλόδοξους στόχους που ενημερώνονται από την επιστήμη και έχουν τις ρίζες τους στις Πέντε Αρχές. Το σχέδιό μας επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς - Υγιής πλανήτης , Άνθρωποι σε ευημερία και Θρεπτική ευημερία.

Υγιής πλανήτης

Αξιοποιώντας δεδομένα από διεξοδικές αξιολογήσεις της χρήσης των πόρων μας, έχουμε θέσει τις φιλοδοξίες για Υγιή πλανήτη που συνδέονται με τη Δράση για το κλίμα, τη Διαχείριση υδάτινων πόρων και τη Χρήση της γης για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών μας σύμφωνα με όσα προστάζει η επιστήμη για να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας υγιή αύριο.

Άνθρωποι σε ευημερία

Πιστεύουμε ότι μπορούμε, και πρέπει, να διαδραματίσουμε έναν ρόλο στην αύξηση των ευκαιριών στους χώρους εργασίας και στις κοινότητες που δραστηριοποιούμαστε. Η φιλοδοξία μας Άνθρωποι σε ευημερία επικεντρώνεται στην Αύξηση εισοδήματος, στον Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Παροχή ευκαιριών για τις γυναίκες για βελτίωση του εργασιακού βίου 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στην αλυσίδα αξίας μας.

Mars Sustainability Nourishing

Θρεπτική ευημερία

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να διατηρήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η φιλοδοξία μας Θρεπτική ευημερία αποτελεί τη δέσμευσή μας για Προηγμένες επιστήμες, καινοτομία και μάρκετινγκ με τρόπους που βοηθούν δισεκατομμύρια ανθρώπους και τα κατοικίδια ζώα τους να έχουν πιο υγιή και πιο ευτυχισμένη ζωή σήμερα και στο μέλλον.   

Οι πυλώνες του σχεδίου μας

2019 Βιώσιμο σε μια κάρτα αποτελεσμάτων Generation

Δείτε πόσο έχουμε φτάσει προς τη βιώσιμη μας φιλοδοξία για μια γενιά. Κατεβάστε την κάρτα αποτελεσμάτων PDF.

Download PDF
Download previous years
Το σχέδιό μας Sustainable in a Generation Plan στην πράξη
Ακολουθούν μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους εργαζόμαστε σήμερα για αυτούς τους σημαντικούς στόχους — και τη συναρπαστική πρόοδο που έχουμε σημειώσει μέχρι στιγμής: