Σύγχρονος νόμος για τη δουλεία

Διαβάστε τη δήλωσή μας σχετικά με τον Νόμο περί Σύγχρονης Δουλείας η οποία αναφέρει λεπτομερώς τις προσπάθειές μας για αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας – πυλώνες της παγκόσμιας στρατηγικής και των προγραμμάτων της Mars για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

LINNAEUS

Explore Linnaeus, an innovative provider of veterinary services offering an outstanding referral-led hub-and-spoke platform in the UK.

Υποστήριξη για δράση πέρα ​​από την εφοδιαστική αλυσίδα μας

Setting out these expectations within our direct supply chain are important first steps. But, we aren’t satisfied if our suppliers continue to contribute to deforestation elsewhere in their operations. Aligned with our Palm Positive Plan, we are calling on our palm suppliers to prevent deforestation throughout their entire supply chain as a condition of doing business with Mars. We can’t expect them to flip a switch overnight, but we believe that if enough buyers begin to pressure their suppliers for action, we can reach a tipping point for sector-wide change.

Έκθεση του CGF σχετικά με τους κινδύνους καταναγκαστικής εργασίας στο φοινικέλαιο

A new report, commissioned by the Consumer Goods Forum (CGF), has found that there are risks of forced labor in the palm sector in Indonesia and Malaysia. Through the Consumer Goods Forum’s Palm Oil Taskforce, Mars supported this research, as part of our ongoing commitment to advance respect for human rights.

Our Palm Positive Plan

Our Palm Positive Plan

Our Palm Positive Plan