Η Mars εγκαινιάζει νέα στρατηγική βιωσιμότητας κακάο
Η Mars Wrigley Confectionery θέτει τους μικροκαλλιεργητές στο κέντρο της φιλόδοξης στρατηγικής της

ΣΙΚΑΓΟ, IL (19 Σεπτεμβρίου , 2018) – Η Mars Wrigley, σοκολατοποιία για περισσότερα από 100 χρόνια και ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές κακάο στον κόσμο, ξεκίνησε σήμερα ένα νέο σχέδιο για λεπτομερή επιθεώρηση της αλυσίδας εφοδιασμού κακάο.

Ονόματι  Κακάο για γενιές, το σχέδιο θέτει το συμφέρον του μικροκαλλιεργητή στο επίκεντρό του, βοηθά στην προστασία των παιδιών και των δασών και ανοίγει τον δρόμο για τους καλλιεργητές κακάο και τις κοινότητες που καλλιεργούν κακάο ώστε να ευημερούν.  Το Κακάο για γενιές στηρίζεται από επένδυση 1 δις δολαρίων για μια περίοδο 10 ετών και είναι πέραν της επένδυσης Sustainable in a Generation Plan που ανακοίνωσε η Mars το προηγούμενο έτος.

"Για σχεδόν 40 χρόνια εργαζόμαστε για να επιτύχουμε βιώσιμη παραγωγή κακάο", δήλωσε ο John Ament, Global Vice President – Cocoa, Mars Wrigley. "Αν και έχουμε σημειώσει πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης σχεδόν 180.000 καλλιεργητών με πιστοποίηση βιωσιμότητας, ανυπομονούμε για τον ρυθμό προόδου μας καθώς και τον τομέα κακάο στο σύνολό του. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, ωστόσο το πρώτο βήμα μας είναι να θέσουμε τον καλλιεργητή στο επίκεντρο των φιλοδοξιών και των ενεργειών μας. Σχεδιάζουμε να εμπνεύσουμε και άλλους καθώς επίσης να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε Κακάο για γενιές.”

Παρά τη σημαντική πρόοδο, οι καλλιεργητές δεν έχουν βιώσει βελτιώσεις στο εισόδημά τους ή τις συνθήκες διαβίωσης σε ικανοποιητικό ρυθμό.  Τα παιδιά εξακολουθούν να εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες και η αποδάσωση συνεχίζεται, καθώς εμφανίζονται καλλιέργειες σε προστατευόμενες δασικές περιοχές. Η Mars πιστεύει ότι απαιτείται αλλαγή βήματος, με τις επιχειρήσεις, τη κοινωνία των πολιτών και την κυβέρνηση να πρέπει να σκεφτούν και να ενεργήσουν διαφορετικά, καθώς επίσης να ακολουθήσουν μια νέα προσέγγιση η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για καλλιεργητές κακάο, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες ώστε να ευημερήσουν.

Το Κακάο για γενιές απαρτίζεται από δύο πυλώνες: 
Responsible Cocoa Today
Μέσω του πρώτου πυλώνα της, η Mars στοχεύει στην προμήθεια του 100% του κακάο της από το πρόγραμμα Responsible Cocoa, το οποίο θα προμηθεύεται υπεύθυνα σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είναι ανιχνεύσιμο μέχρι το 2025. Το πρόγραμμα Responsible Cocoa σημαίνει την ύπαρξη συστημάτων για αντιμετώπιση της αποδάσωσης, της παιδικής εργασίας, αλλά και υψηλότερα εισοδήματα για τους καλλιεργητές.

Συγκεκριμένα, η Mars αναμένει από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αποτελούν μέρος του προγράμματός μας Responsible Cocoa να παρέχουν τοποθεσίες GPS με τη βοήθεια δορυφόρου για τα αγροκτήματα που προμηθεύουν το κακάο τους, ώστε να έχουμε διαβεβαιώσεις πως αυτό το κακάο δεν προέρχεται από προστατευόμενες δασικές περιοχές. Η Mars θα συνεργαστεί με προμηθευτές και υπεύθυνους πιστοποίησης ώστε να ενισχύσει τα προγράμματα παρακολούθησης και αποκατάστασης της παιδικής εργασίας (CLMRS) που υλοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού της Responsible Cocoa, και να συνεχίσει να συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης σε κοινότητες που καλλιεργούν κακάο, εστιάζοντας στην πρόσβαση σε σχολεία και στην ποιότητα αυτών.

Επιπρόσθετα, η Mars θα συνεργαστεί με εταίρους για να διασφαλίσει πως το μοντέλο πριμοδοτήσεων που καταβάλλει η επιχείρηση για την υπεύθυνη παραγωγή κακάο ελέγχεται ενδελεχώς, ώστε να διασφαλιστεί πως οι καλλιεργητές λαμβάνουν υψηλότερο μερίδιο της πριμοδότησης. H Mars θα διερευνήσει και θα ενθαρρύνει περαιτέρω αλλαγές σε όλο τον κλάδο και συμπράξεις, που μπορούν να επιφέρουν αυξημένο εισόδημα για τους καλλιεργητές.

Η νέα προσέγγιση της Mars για το κακάο υπερβαίνει το σημερινό επίπεδο προτύπων και πρακτικών πιστοποίησης και αποτελεί βήμα αλλαγής από την αρχική δέσμευση της Mars το 2009. 

Ενώ υλοποιείται η νέα αυτή προσέγγιση, η Mars θα διατηρήσει τα τρέχοντα πιστοποιημένα επίπεδα κακάο της με τη Rainforest Alliance και τη Fairtrade, ενώ θα συνεργαστεί και με τις δύο οργανώσεις καθώς συνεχίζουν να ενισχύουν την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής ώστε να υψώσουν τον πήχη στο σύνολο του κλάδο του κακάο. Η Mars επικροτεί τις προσπάθειες των οργανισμών πιστοποίησης για οργάνωση μεμονωμένων καλλιεργητών σε ομάδες και συνεταιρισμούς, παρέχοντας κατάρτιση και εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης σε πιστοποιημένες ομάδες καλλιεργητών, ενώ δεσμεύεται επίσης να συνεργαστεί μαζί τους για βελτίωση των ελέγχων, της παρακολούθησης της παιδικής εργασίας, την ιχνηλασιμότητα και τις πριμοδοτήσεις που καταβάλλονται σε καλλιεργητές.  Καθώς γίνονται περαιτέρω μετρήσιμες προσπάθειες, η Mars θα συνεχίσει να αλλάζει τους όγκους κακάο της σε αυτές τις νέες και ισχυρότερες προσεγγίσεις.

Η Fairtrade δηλώνει: «Επικροτούμε τη Mars για την αναγνώριση του ρόλου των μικροκαλλιεργητών στην καρδιά κάθε φιλόδοξου σχεδίου για τη βιωσιμότητα του κακάο. Χωρίς πρόοδο στα εισοδήματα των καλλιεργητών αυτών δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αλλαγή σε όλο τον τομέα.  Χρειαζόμαστε περισσότερες επιχειρήσεις που θα επιδεικνύουν ηγετικό ρόλο σε θέματα με τον τρόπο αυτό, και γι' αυτό είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τη Mars ώστε να αυξήσουμε τον αντίκτυπό μας με τρόπο που θα προσφέρει περισσότερα στην επιχείρηση, θέτοντας ωστόσο ως προτεραιότητα τους καλλιεργητές".

Η Rainforest Alliance δηλώνει: «Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως πρέπει να υπάρξει αλλαγή σε ό,τι αφορά τους καλλιεργητές, τις οικογένειές τους και τα δάση», δήλωσε η Britta Wyss Bisang, Chief of Sustainable Supply Chains της Rainforest Alliance. "Συγχαίρουμε τη Mars για την εμβάθυνση της δέσμευσής της προς τους παραγωγούς κακάο, και για την αναγνώριση ότι απαιτείται αλλαγή επιτόπου.  Ανυπομονούμε να διευρύνουμε τη σχέση μας με τη Mars, καθώς η κίνηση αυτή είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τη νέα στρατηγική μας, η οποία εστιάζει περισσότερο στη συνεργασία μεταξύ παραγωγών, ΜΚΟ, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων".
                  
Sustainable Cocoa Tomorrow 
Μέσω του δεύτερου πυλώνα της, η Mars ελπίζει να αποδείξει πως υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή στο εισόδημα των καλλιεργητών και των μέσων διαβίωσης. Σε συνεργασία με μια αρχική παγκόσμια ομάδα 75.000 οικογενειών καλλιέργειας κακάο και προμηθευτών κακάο, η Mars σχεδιάζει να δοκιμάσει τρόπους για αύξηση της παραγωγικότητας, του εισοδήματος, της ανθεκτικότητας και της συνολικής βιωσιμότητας μέσω διαφοροποίησης των καλλιεργειών και του εισοδήματος, προγραμμάτων για τα δύο φύλα, μοντέλων χωριών, σχεδίων αποταμίευσης και δανείων, καθώς επίσης σχέδια αγροτικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Mars θα συνεργαστεί με τον κλάδο, κυβερνήσεις και άλλους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αναζητήσουν κοινές λύσεις και αμοιβαία ευεργετικά αποτελέσματα για οικογένειες καλλιέργειας κακάο. Η Mars θα συνεχίσει να συνεργάζεται προανταγωνιστικά με τους ομολόγους και τους προμηθευτές της ώστε να επισπεύσει την κοινή μάθηση μέσω φόρουμ του κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του World Cocoa Foundation και της πλατφόρμας τους CocoaAction, καθώς επίσης την International Cocoa Initiative.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Για να ανακαλύψετε περισσότερα σχετικά με το σχέδιο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.mars.com/global/sustainable-in-a-generation/our-approach-to-sustainability/raw-materials/cocoa 
   
Σχετικά με τη Mars, Incorporated
Η Mars αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση με περισσότερο από έναν αιώνα ιστορίας, παρασκευάζοντας ποικίλα προϊόντα και προσφέροντας υπηρεσίες για τους ανθρώπους και τα κατοικίδια ζώα που αγαπούν οι άνθρωποι. Με περισσότερα από 35 δις δολάρια σε πωλήσεις, η εταιρεία αποτελεί παγκόσμια επιχείρηση η οποία παρασκευάζει ορισμένες από τις πιο αγαπημένες μάρκες του κόσμου: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS και COCOAVIA®. Η Mars παρέχει επίσης κτηνιατρικές υπηρεσίες υγείας που περιλαμβάνουν τα BANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® and Pet Partners™. Με έδρα στη Μακλίν, VA, η Mars δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 80 χώρες. Ο Πέντε Αρχές της Mars – Ποιότητα, Ευθύνη, Αμοιβαιότητα, Αποδοτικότητα και Ελευθερία – εμπνέουν τους περισσότερους από 100.000 Associates της για να δημιουργήσουν αξία για όλους τους εταίρους της και να επιτύχουν ανάπτυξη για την οποία είναι υπερήφανοι κάθε μέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Mars, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mars.com. Ακολουθήστε μας σε FacebookTwitterLinkedInInstagram και YouTube.

Επικοινωνία: 
Michelle O’Neill
[email protected]
[email protected]