Eyebrow
Κακάο για γενιές
Heading
Εξοικονομώντας το αυριανό κακάο, σήμερα
Subheading
Επενδύουμε πάνω από 1 δις δολάρια για να καταστήσουμε βιώσιμη την αλυσίδα εφοδιασμού κακάο μας.

Η σοκολάτα μας έχει αγαπηθεί από τον κόσμο εδώ και τουλάχιστον 100 χρόνια. Ωστόσο, για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε σοκολάτα στις μελλοντικές γενιές, γνωρίζουμε ότι είναι καίριο να υπάρχει βιώσιμη παραγωγή κακάο. 

Στο πλαίσιο του σχεδίου μας Sustainable in A Generation Plan — το οποίο στοχεύει στο να εξασφαλίσει έναν υγιή πλανήτη, να βοηθήσει τους ανθρώπους να ευημερούν και να επιτύχει ευεξία — εξετάζουμε προσεκτικά κάθε πτυχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και πώς καλλιεργούνται ή συγκομίζονται τα συστατικά από τα οποία παρασκευάζονται τα προϊόντα μας. Αυτό, φυσικά, περιλαμβάνει το κακάο που παρέχεται για τις μάρκες μας όπως τις M&Ms®, Twix®, Dove® και Snickers®.

Δυστυχώς, η σημερινή αλυσίδα εφοδιασμού κακάο δεν ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας. Στη Mars, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε μια νέα προσέγγιση η οποία ανοίγει τον δρόμο στους καλλιεργητές κακάο, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους προς την ευημερία. Το Κακάο για γενιές είναι η συμβολή μας και θέλουμε και άλλοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας στη δημιουργία αποτελεσματικών, κλιμακούμενων και καινοτόμων λύσεων. Θα ενισχύσουμε τη στρατηγική μας Κακάο για γενιές με μια επένδυση άνω του 1 δις δολαρίων για τα επόμενα 10 χρόνια, και θα δεσμευτούμε σε δύο πυλώνες εργασίας μέσω των οποίων θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για αύξηση του εισοδήματος των μικροκαλλιεργητών, προστασία των παιδιών και προστασία των δασών, σήμερα. Θα εργαστούμε επίσης για να σπάσουμε τον κώδικα για ένα μοντέλο σύγχρονης αειφόρου καλλιέργειας κακάο για το αύριο.


Κακάο για γενιές

Το προηγούμενο έτος, ξεκινήσαμε το σχέδιό μας Sustainable in a Generation Plan, δεσμεύοντας την παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητά μας με στόχο να υπάρξουν συστημικές αλλαγές οι οποίες θα ωφελήσουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Το σχέδιο αυτό μας οδήγησε στο να επανεξετάσουμε ουσιαστικά τη στρατηγική μας για την αειφορία του κακάο. 

Με τα χρόνια, έχουμε σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων στον τομέα του κακάο, επηρεάζοντας σχεδόν 180.000 πιστοποιημένους καλλιεργητές και βελτιώνοντας τις μέσες αποδόσεις στις συμμετέχουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Ωστόσο είμαστε ανυπόμονοι με τον ρυθμό της προόδου μας, αλλά και του τομέα στο σύνολό του. Παρά την πρόοδο, οι καλλιεργητές δεν έχουν βιώσει βελτιώσεις στο εισόδημά τους ή τις συνθήκες διαβίωσης σε ικανοποιητικό ρυθμό. Τα παιδιά συνεχίζουν να εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες, με σημαντικές ελλείψεις στην πρόσβαση σε ασφαλή, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Η αποδάσωση συνεχίζεται στην αλυσίδα εφοδιασμού κακάο, καθώς εμφανίζονται καλλιέργειες σε προστατευόμενες δασικές περιοχές. Επιχειρήσεις και κυβερνήσεις πρέπει να σκέφτονται και να ενεργούν διαφορετικά εάν θέλουν οι οικογένειες που καλλιεργούν κακάο να ευημερήσουν μελλοντικά.

Το Κακάο για γενιές είναι η συμβολή μας. Δεσμευόμαστε σε δύο πυλώνες εργασίας, το Responsible Cocoa Today και το Sustainable Cocoa Tomorrow, και καλούμε και άλλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας στην ανάπτυξη αποτελεσματικών, κλιμακούμενων και καινοτόμων λύσεων.

Responsible Cocoa Today

Ο πρώτος πυλώνας του Κακάο για γενιές είναι το Responsible Cocoa Today. Στοχεύει στο να εξασφαλίσει ότι το 100% του κακάο μας θα προμηθεύεται υπεύθυνα παγκοσμίως και θα είναι ανιχνεύσιμο μέχρι το 2025.

Αυτός ο πυλώνας υπερβαίνει το σημερινό επίπεδο προτύπων και πρακτικών πιστοποίησης και μας δεσμεύει να δράσουμε σε τρεις τομείς εστίασης οι οποίοι θέτουν τους καλλιεργητές κακάο, τις κοινότητες και το περιβάλλον στο επίκεντρο των προσπαθειών μας:

Προστασία των παιδιών

 

Πάρα πολλά παιδιά εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες στον τομέα του κακάο. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι τα προγράμματα παρακολούθησης και αποκατάστασης της παιδικής εργασίας (CLMRS) έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν κατά το ήμισυ το ποσοστό της επικίνδυνης παιδικής εργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων οικογενειών. Θα συνεργαστούμε με τους προμηθευτές και υπεύθυνους πιστοποίησής μας ώστε να ενισχύσουμε τα προγράμματα παρακολούθησης και αποκατάστασης της παιδικής εργασίας (CLMRS) που υλοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού της Responsible Cocoa, και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε στη βελτίωση της εκπαίδευσης σε κοινότητες που καλλιεργούν κακάο, εστιάζοντας στην πρόσβαση σε ποιοτικά σχολεία. Είναι σημαντικό τα παιδιά στις κοινότητες του κακάο να έχουν μια ασφαλή εναλλακτική λύση για εργασία καθώς και την ευκαιρία να ευημερήσουν.
 

 

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού κακάο χωρίς αποδάσωση μέχρι το 2015. Η φιλοδοξία μας, η οποία υποστηρίζεται από το σχέδιο Κακάο για γενεές που ανακοίνωσε πέρυσι η Mars, αναγνωρίζει την ανάγκη εξάλειψης της αποδάσωσης καλλιεργώντας περισσότερο κακάο σε υπάρχουσες νόμιμες εκτάσεις, χωρίς καταπάτηση των δασών που απομένουν. Αναμένουμε από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αποτελούν μέρος του προγράμματός μας Responsible Cocoa να παρέχουν τοποθεσίες GPS με τη βοήθεια δορυφόρου, ώστε να έχουμε διαβεβαιώσεις πως το κακάο δεν προέρχεται από προστατευόμενες δασικές περιοχές. Στο πλαίσιο της υπόσχεσής μας για διαφάνεια, δημοσιοποιούμε τις χώρες προέλευσης του κακάο μας, τους τρέχοντες προμηθευτές βαθμίδας 1 της Mars, καθώς επίσης την πρόοδο της ιχνηλασιμότητας σε ομάδες καλλιεργητών βαθμίδας 2 και καλλιεργητές βαθμίδας 3, καθώς επίσης τα λεπτομερή σχέδια δράσης μας για την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα - όπου καλλιεργείται πάνω από το 65% του παγκόσμιου κακάο - ως μέρος της συμβολής μας στην πρωτοβουλία Cocoa and Forests Initiative. Το 2020, θα δημοσιεύσουμε σχέδια δράσης για την Ινδονησία, τη Βραζιλία και το Καμερούν, και θα ολοκληρώσουμε αξιολόγηση κινδύνου για το Εκουαδόρ, ώστε να γνωρίζουμε πού πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες. 

 

 

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το εισόδημα που δημιουργούν οι καλλιεργητές από το κακάο τους. Ένα θεμελιώδες πρώτο βήμα που πρόκειται να κάνουμε είναι να συμπράξουμε με συνεργάτες για να διασφαλίσουμε πως το μοντέλο πριμοδοτήσεων που καταβάλλουμε για την υπεύθυνη παραγωγή κακάο ελέγχεται ενδελεχώς, ώστε να διασφαλιστεί πως οι καλλιεργητές λαμβάνουν υψηλότερο μερίδιο της πριμοδότησης. Σε συμπράξεις με άλλους, θα διερευνήσουμε επίσης και θα ενθαρρύνουμε περαιτέρω τομεακές αλλαγές και συμπράξεις που μπορούν να επιφέρουν αυξημένο εισόδημα για τους καλλιεργητές.
 

Ενώ υλοποιείται η νέα αυτή προσέγγιση, η Mars θα διατηρήσει τα τρέχοντα πιστοποιημένα επίπεδα κακάο της με την Fairtrade και την Rainforest Alliance, ενώ θα συνεργαστεί και με τις δύο οργανώσεις για να ενισχύουν την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής ώστε να ανεβάσουν τον πήχη στο σύνολο του κλάδο του κακάο. Η Mars επικροτεί τις προσπάθειες των οργανισμών πιστοποίησης για οργάνωση μεμονωμένων καλλιεργητών σε ομάδες και συνεταιρισμούς, παρέχοντας κατάρτιση και εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης σε πιστοποιημένες ομάδες καλλιεργητών, ενώ δεσμεύεται επίσης να συνεργαστεί μαζί τους για βελτίωση των ελέγχων, της παρακολούθησης της παιδικής εργασίας, την ιχνηλασιμότητα και τις πριμοδοτήσεις που καταβάλλονται σε καλλιεργητές. Καθώς γίνονται περαιτέρω μετρήσιμες προσπάθειες, η Mars θα συνεχίσει να αλλάζει τους όγκους κακάο της σε αυτές τις νέες και ισχυρότερες προσεγγίσεις.

Sustainable Cocoa Tomorrow

 

 

Υποστήριξη μακροπρόθεσμων επενδύσεων με σχέδια αγροτικής ανάπτυξης: Τα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης αποτελούν πακέτα στήριξης προσαρμοσμένα σε κάθε αγροτικό νοικοκυριό. Πιστεύουμε ότι έχουν τη δυνατότητα να διπλασιάσουν τις αποδόσεις κακάο ανά εκτάριο και να δώσουν στους καλλιεργητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

 

 

Βελτίωση του εισοδήματος των νοικοκυριών με διαφοροποιημένη γεωργία, αγροδασοκομία και άλλες εναλλακτικές: Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα οφέλη των διαφοροποιημένων γεωργικών και καλών αγροδασικών μοντέλων από, για παράδειγμα, άλλα μετρητά, ξυλεία και καλλιέργειες τροφίμων, εκτρεφόμενα ζώα και μη γεωργικό εισόδημα.

Υποστήριξη κοινοτήτων με ενδυνάμωση των γυναικών μέσω μικροχρηματοδότησης: Θα επεκτείνουμε τα προγράμματα αποταμίευσης και δανείων για άνδρες και γυναίκες στις κοινότητες κακάο τους για ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων, των αποταμιεύσεων νοικοκυριών και των δραστηριοτήτων παραγωγής εισοδήματος για γυναίκες.

 

 

Αλλαγή του τρόπου που αγοράζουμε για να επωφεληθούν οι καλλιεργητές: Θα μετατοπίσουμε το κακάο μας που καλύπτεται από το πρόγραμμα Responsible Cocoa από βραχυπρόθεσμες συναλλαγές σε πιο μακροπρόθεσμες σχέσεις με προμηθευτές κακάο και καλλιεργητές. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βελτιώσει την προβλεψιμότητα και την αποδοτικότητα των επενδύσεών μας και θα ωφελήσει ακόμα περισσότερο τους καλλιεργητές κακάο και τις κοινότητές τους.

Κοινοποίηση της προόδου

Καθώς προάγουμε τις προσπάθειές μας σε αυτούς τους δύο πυλώνες, θα μοιραζόμαστε την πρόοδό μας, τις προκλήσεις και τα μαθήματα που θα πάρουμε. Θα συμμετέχουμε ενεργά και θα συνεργαστούμε με τον κλάδο, κυβερνήσεις και άλλους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αναζητηθούν κοινές λύσεις και αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα για οικογένειες καλλιέργειας κακάο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε προανταγωνιστικά με τους ομολόγους και τους προμηθευτές μας ώστε να επισπεύσουμε την κοινή μάθηση μέσω φόρουμ του κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του World Cocoa Foundation (και της πλατφόρμας τους CocoaAction), καθώς επίσης την International Cocoa Initiative.

Έρευνα και επιστήμη

Οι καλλιεργητές κακάο παράγουν μόλις το 10% της παραγωγής που θα μπορούσαν να επιτύχουν υπό ιδανικές συνθήκες με βέλτιστες πρακτικές. Αντίθετα, η παραγωγή αραβοσίτου έχει φθάσει το 60% της θεωρητικής απόδοσής της. Χρηματοδοτούμενη συνήθως από κυβερνήσεις, γεωργικές υπηρεσίες ή πανεπιστήμια, η έρευνα για την καλλιέργεια κακάο υποχρηματοδοτείται επί μακρόν, με ελάχιστη έρευνα ή χρηματοδότηση. Η Mars πιστεύει ότι οι ερευνητικές προσπάθειές της μπορούν να συμβάλουν στην τόνωση της παραγωγικότητας των καλλιεργητών από τους οποίους εξαρτόμαστε, μέσω περαιτέρω ενθάρρυνσης για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της έρευνας για το κακάο.

Το έργο μας καθοδηγείται από δίκτυο ερευνητικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Mars, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Το κέντρο της Mars για την Επιστήμη του κακάο στην Μπαχία της Βραζιλίας: Έχοντας ανοίξει το 1982, το κέντρο είναι κομβικό σημείο για την παγκοσμίου κλάσης επιστήμη και συνεργασία, ενώ καθοδηγεί το έργο μας για την καλλιέργεια κακάο, αγροδασικά συστήματα, περιβάλλοντα πλούσια σε βιοποικιλότητα και την αποκατάσταση των εδαφών. 
  • Hacienda La Chola στο Guayaquil του Εκουαδόρ: Ως μια από τα κορυφαίες ερευνητικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις παγκοσμίως για τις αποδόσεις κακάο και τις πρακτικές διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η Hacienda La Chola δίνει στη Mars τη δυνατότητα να κλιμακώσει την έρευνά μας για την επιστήμη των φυτών και να δοκιμάσει όσα έχει μάθει.
  • Mars Edge στην Sulawesi της Ινδονησίας: Η Mars ξεκίνησε το ταξίδι της στην Ινδονησία το 1996 με την ίδρυση του πρώτου ξένου εργοστασίου επεξεργασίας κακάο στο Μακασάρ, της Sulawesi. Η επιχείρηση και το εργοστάσιο επεκτάθηκαν το 2012 και πλέον εκεί εργάζονται περισσότεροι από 300 Associates. Η Mars διαθέτει επίσης δύο κέντρα ερευνών κακάο στην Sulawesi, όπου εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας του κακάο στην Ινδονησία, εστιάζοντας στην καλλιέργεια ανώτερης ποιότητας κλώνων, στην ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, στη διαχείριση των εδαφών και σε διαφοροποιημένα γεωργικά συστήματα.

    Από το 2013, η Mars έχει εκπαιδεύσει 120 γιατρούς κακάο απευθείας μέσω του δικτύου των τεσσάρων κέντρων ανάπτυξης κακάο που διαθέτουμε στο νότιο Sulawesi. Αυτοί οι επαγγελματίες παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση σε 12.000 καλλιεργητές απευθείας στα χωριά τους. Η Mars συνεργάζεται επίσης ενεργά με οκτώ επαγγελματικά σχολεία και έχει καθιερώσει πρόγραμμα σπουδών κακάο για να ενθαρρύνει τους νέους να απασχοληθούν στην καλλιέργεια και τις επιχειρήσεις κακάο.

Ένα από τα πιο περήφανα επιτεύγματά μας είναι η συνεργασία μας με την IBM και το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουμε διαλευκάνει την αλληλουχία του γονιδιώματος του κακάο. Έκτοτε, επιστήμονες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποίησαν αυτή την εργασία για να αναπτύξουν πιο ανθεκτικές και υψηλότερης απόδοσης καλλιέργειες κακάο.

Περισσότερα από τη Mars